Main Page

Eberron

Skapelsen och kontinenterna

Från början var de tre drakarna Siberys, Eberron och Khyber. De kämpade om herraväldet över alltet. Deras kamp slutade med att Siberys splittrades och omringar världen som Draken ovan, Khyber förvisades till underjorden och blev Draken nedan medan Eberron blev världen däremellan. Eberron är en värld som består av 5 kontinenter: drakarnas hem Argonessen; Sarlona var en gång människornas hem men sägs styras av mäktiga psioniker; Xen’drik var en gång jättarnas och drow-alvernas hem men är nu en mystisk djungel; Aerenal är alvernas ö; och så finns förstås Khorvaire, där människorna härskar.

Dhakaan och De fem nationerna

En gång var Khorvaire hem åt ett mäktigt goblinrike kallat Dhakaan, som existerade i tusentals år. För ungefär tre tusen år sedan kom de första människorna till Khorvaire. Tusen år efter att människorna först kommit till Khorvaire var de alla enade under en härskare, Galifar. Efter hans död splittrades människornas rike till fem riken, styrda av vart och ett av Galifars barn: Breland, Karrnath, Thrane, Cyre och Aundair, tillsammans kallade De fem nationerna.
Breland är den öppnaste och mest fria nationen, med en stor blandning av folkslag och raser och är även plats för Khorvaires största och mäktigaste stad: Sharn, Tornens stad.
Karrnath är det land efter Cyre som drabbats värst av kriget. Landet är fortfarande mycket militäriskt och är bland annat känt för att ha använt sig av odöda soldater.
Thrane är en teokrati, där Silverflammans Kyrka styr.
Cyre var en gång i tiden den tekniskt mest avancerade nationen och det var här de första Warforged utvecklades. Nu är Cyre helt utplånat och refereras i folkmun till som Sorgeland.
Aundair är mest känt för sina universitet och många lärda, men också för sina fält och odlingar.

De andra nationerna

Darguun är resterna av Dhakaan-imperiet och är en nation styrt av gobliner. De Eldeeiska vidderna är ett område i stort sett bestående av djup skog och är hemvist åt ett mäktigt druidsällskap. Det klippiga Mror är dvärgarnas hem, och på det vidsträckta Talenta lever halvlängdsmännen. Valenar är alvernas nation i Khorvaire, medan Zilargo är gnomernas hemland.

Det sista kriget

De fem nationerna samexisterade under tusen år, men ett gräl om successionsordningen splittrade slutligen freden och De fem nationerna drogs in i ett långt krig som slutade först när Cyre helt utplånats. Detta är tre år sedan och medan det på ytan råder fred är läget ännu ostabilt.

Drakhusen

Ungefär samtidigt som människorna kom till Khorvaire började det, bland alla raser, att manifesteras märken. Dessa gav bäraren särskilda krafter. Märkena hålls och finns inom blodslinjer som nu har utvecklats till mäktiga klaner eller ”hus”. Varje hus kontrollerar en näring kopplade till deras särskilda egenskaper. Huset Jorasco besitter helande krafter och erbjuder läkekonst, medan Huset Lyrandar med sin kontroll över väder erbjuder resande med skepp i både luft och hav.

Magi

Magi existerar i vardagen och används för allt från små vardsbestyr (Alltidbrinnande lampor lyser upp gatorna, Sändande används för att snabbt skicka meddelanden över kontinenten) till större (hela Sharn hålls uppe av kraftfull magi).

Religion

De stora religionerna är tre stycken, där den vanligaste är Den enväldiga hären, bestående av 6 gudar. Religionen är bred och tillåtande. Dess mörka motpart är De mörka sex, som tillbeds under onda tider. Den tredje stora religionen är Silverflammans Kyrka, som inte är alls lika tillåtande utan är en aktiv och passionerad religion som predikar den enda vägen.

Main Page

Fantomerna JonasStattin