Defensive Bastard Sword +1

Category:
weapon (melee)
Description:

Enhancement: +1 to attack- and damage rolls.
Critical: 1d6 per plus.
Property: When taking a total defense action or using a second wind, take +1 to all defenses until the end of your next turn.

Bio:

Svärdet smiddes för många herrans år sedan på beställning av en viss kapten Sarov Kursk.
Kapten Sarovs två stora kännetecken var att han aldrig vek en tum i stridens hetta oavsett motstånd – samt det faktum att han bara hade en arm. Dessa två attribut gav honom stor respekt hos sina soldater och dessa tjänade honom med obrottslig lojalitet.

Alla stora hjältar möter dock förr eller senare prövningar större än dem själva och i kapten Kursks fall skedde detta i det land som nu kallas Darguun.
Under ett rutinmässigt spaningsföretag blev Sarovs patrull oförhappandes överfallna av en övermäktig styrka svartfolk med den än i dag beryktade resen Malgroth i spetsen.
Striden blev kort – och i dess sista minuter stod blott kapten Sarov ensam kvar med en hoper av stinkande svartfolk framför sig.

Med ett vrål för fosterlandets ära och svärdet i gard klev Sarov i envig med den väldige resen och dennes ännu större trädstam. Striden blev lång och utdragen – det svärd Sarov bar lämpade sig ypperligt för denna sista strid där varje anfall mötte dubbelt motanfall från den vildsinte motståndaren.
Kaptenen mötte dock sitt öde till sist, med större delen av sin skalle utsmetad på den stora varelsens ekstam.
Och svärdet blev till dolk i resens väldiga näve…

Leonids kommentar vid frågan om vad han tycker om sitt svärd:
Svärdet är så för jävla fult att det bär emot för motståndare att anfalla bäraren.
Den som smidde det var säkerligen både full och inkompetent.

Defensive Bastard Sword +1

Fantomerna Catboots