Leonid

Description:

Race: Human
Class: Swordmage
Level: 3
Background: Mournland

STR: 11
CON: 14
DEX: 10
INT: 20
WIS: 10
CHR: 8

HP: 41 AC: 21 Initiative: +1
Fortitude: 14 Reflex: 17 Will: 14

Passive Insight: 16
Passive Perception: 11

Skills
Arcana +11
Athletics +6
Endurance +10
History +11
Insight +6

Equipment
Defensive Bastard Sword +1
Amulet of Protection +1
Leather Armor
Adventurer’s Kit
Sunrod x3
Identification Papers with Portrait

Wishlist
Weapon: Aegis Blade (Lvl 3 och uppåt) <- Ett måste för varje Swordmage.
Weapon: Reckless weapon (Lvl 3 eller 8)
Armor: Armor of Aegis Expansion (Lvl 2)
Hands: Gauntlets of Blood (Lvl 4)

Preferred tactics:

  • Marka en eller flera motståndare.
  • Dela eventuellt ut någon form av symbolisk skada.
  • Ta stryk tills Patrice dräpt fanskapen.
  • Upprepa.
Bio:

(Är inte Luke Skywalker)

Leonid

Fantomerna Catboots