Alek

Alexandros, f.d. snobb, numera shaman efter en lärorik resa till Xen'drik.

Description:

Alek, level 3
Human, Shaman
Companion Spirit: Stalker Spirit
Human Power Selection: Bonus At-Will Power
Background: Society – Wealthy (+2 to History)

FINAL ABILITY SCORES
Str 12, Con 12, Dex 8, Int 16, Wis 18, Cha 10.

STARTING ABILITY SCORES
Str 12, Con 12, Dex 8, Int 16, Wis 16, Cha 10.

AC: 17 Fort: 14 Reflex: 15 Will: 17
HP: 34 Surges: 8 Surge Value: 8

TRAINED SKILLS
History +11, Nature +10, Religion +9, Insight +10, Perception +10

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics, Arcana +4, Bluff +1, Diplomacy +1, Dungeoneering +5, Endurance +2, Heal +5, Intimidate +1, Stealth, Streetwise +1, Thievery, Athletics +2

FEATS
Human: Mark of Healing
Level 1: Stalker Spirit Adept
Level 2: Sudden Call

POWERS
Bonus At-Will Power: Watcher’s Strike (retrained to Claws of the Eagle at Level 2)
Shaman at-will 1: Voice of Battle
Shaman encounter 1: Ironbreaker Claws (retrained to Twin Panthers at Level 3)
Shaman daily 1: Spirit of the Healing Flood
Shaman utility 2: Spirit of Life
Shaman encounter 3: Spring Renewal Strike

ITEMS
Adventurer’s Kit, Longspear, Leather Armor, Identification Papers with Portrait, Fine Clothing, Totem, Warding Spirit Leather Armor +1

WISHLIST/ÄGDA SAKER (i prioordning)
Weapon/Implement: Totemic Spear (spear) +X (lvl 2, 520 gp, Adventurer’s Vault 2, funkar som implement för shamankrafter, andekrafter når 2 rutor)
Neck: Healer’s Brooch +X (lvl 4, 840 gp, Adventurer’s Vault, +X på utdelad helning)
Armor: Ding! Warding Spirit Leather Armor +1
Arms: Couters of Second Chances (lvl 5, 1000 gp, AV, slå om ett attackslag per dag)
Hands: Gauntlets of Blood (lvl4, 840 gp, AV2, +2 skada mot blodiga fiender)
Head: Reading Spectacles (lvl2, 520 gp, AV, läs alla språk)
Waist: ?
Ring: ?
Feet: ?
Wondrous: ?

Bio:

I ung ålder drog Alexandros (kallas Alek av sina lata vänner) iväg till Xen’Drik med ett luftskepp och en full besättning med legosoldater och tjänare. Det sista någon såg var hur luftskeppet kraschade mitt i Xen’Driks djungler.

Nu, tio år senare, har Alek återvänt till Sharn. Han är fortfarande en överklasslyngel, men han har också skaffat sig tatueringar och fått ett intresse för andetillbedjan under sin fångenskap i djungeln.

Alek

Fantomerna Hellzon